Bestuur

Al onze activiteiten kunnen natuurlijk niet plaatsvinden zonder een goed bestuur. Het bestuur van onze vereniging bestaat uit vijf (oud-) leden van de vereniging. Zij doen het bestuurswerk allemaal als vrijwilliger naast hun dagelijkse bezigheden.

  • Voorzitter: J. Knijtijzer
  • Secretaris: J. van Schaik
  • Penningmeester: A. Dobber
  • Lid: W. de Vries
  • Lid: T. de Vries

Functie bestuur

Het bestuur van de vereniging heeft zich tot doel gesteld om deze missie en visie te kunnen blijven continueren. Dat doen zij o.a. door:

  • Het behartigen van materiele en financiële belangen van de vereniging.
  • Het beheren en verkrijgen van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het scouting spel in de vereniging.
  • Mogelijkheden te scheppen voor scholing van de speltakleiding om zo kwalitatief goede begeleiding van de jeugdleden te kunnen blijven continueren.

Kortom het bestuur draagt zorg voor het kunnen uitvoeren van het spel van verkennen door de leden en leiding van de vereniging.

%d bloggers liken dit: